Doesburger Eng

De Doesburger Eng is een eeuwenoud agrarisch cultuurlandschap in Ede tussen Ede en Lunteren. Met een bijzondere geschiedenis en een van de oudste molens in Nederland. Een dwangmolen uit de tijd van het Hertogdom Gelre. De Hertog van Gelre dwong de weinige bewoners van de Eng hun producten op de molen te behandelen. Op die wijze kon hij op quasi rechtvaardige wijze belastingen innen. Er is weinig veranderd!

Sinds 2004 is de Stichting Doesburger Eng actief met als doel de landschappelijke waarden en het unieke cultuurhistorisch erfgoed te behouden en goed nabuurschap binnen het gebied te stimuleren.

Het is qua ligging en karakter nog de meest onaangetaste Eng langs de flanken van de Veluwe. De grondvorm van het gebied is nog steeds herkenbaar als overgangsgebied tussen de natte Vallei en de droge Veluwe en ontstond ca 250.000 jaren geleden bij de laatste ijstijd.

Op de Doesburger Eng zijn veel kippenhouders en enkele melkveehouders actief. De boeren en andere bewoners zijn zeer gehecht aan hun woongebied en historie. Zij voelen zich verplicht het mooie te behouden. Veel van het gras- en akkerland wordt door de boeren benut in het eigen bedrijf.
Er waren op de Doesburger Eng vooral kleinschalige, relatief arme boeren met schapen gevestigd. Ze trokken via de Doesburger heide door naar andere heide gebieden rondom Ede. Lang was dit zichtbaar in de dieperliggende schapendriften en de hogere bolakkers. De laatste decennia verdwenen de historisch open zichtlijnen helaas achter hoge maisvelden. Zelfs de molen bleef soms verborgen.

Vanaf 2011/2012 wordt door boeren en burgers intensief gewerkt aan herstel van open zichtlijnen. Vooral door het vervangen van hoge maisvelden door lagere oude gewassen zoals gerst, rogge, spelt en haver. Dit raakte echter aan het rendement van hun agrarisch bedrijf. In goede samenwerking tussen de boeren en de Stichting Doesburger Eng konden sommige van hun financiele risico’s tijdelijk worden afgedekt. Wij hadden daarbij veel profijt van de goede samenwerking met de Kenniswerkplaats van O-gen en de studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein, in toen Wageningen-nu Velp.

Zij hielpen ons en zij leerden zichzelf wat innovatie in de praktijk betekent. Voorbeelden voor de gehele onderwijswereld en de groene sector in het bijzonder. En wij leerden waar nieuw ondernemerschap ons kan brengen.

In 2013/2014 ontstond het idee dit binnen de Coöperatieve Vereniging Doesburger Eng Streekproducten verder vorm te geven. Eind 2014 werd de coöperatie officieel opgericht.