Coöperatie

Op de toekomst gericht

Coöperatieve Vereniging Doesburger Eng Streekproducten
Statutair gevestigd te Ede
KvK nummer 6204734
Sinds 8 dec 2014

De leden van de coöperatie beogen de zuiverheid en schoonheid van de Doesburger Eng te bewaren door uit lokale ingrediënten mooie, gezonde streekgebonden producten te maken en te verkopen.

De vrijwillige samenwerking tussen de leden (boeren en burgers) draagt bij aan de saamhorigheid in het gebied. Omdat gelijktijdig -onder de vlag van de coöperatie- afstemming tussen de kleinere lokale productiebedrijven werd gestimuleerd ontstond ook in marketing en sales een versterking. Een aanpak die in 2014 voorzichtig begon en die in de komende jaren verder zal worden uitgebouwd.

De coöperatie begon met afstemming in de teelt van diverse granen, al snel gevolgd -op veelvuldig verzoek- met betrokkenheid bij het maken van mout.

Mout wordt gebruikt in heel veel voedingswaren waarvan de toepassing bij bierproductie wellicht het meest bekend is.

Op nadrukkelijk verzoek van de leden van de Coöperatie Doesburger Eng Streekproducten werden inspanningen al snel gericht op de ontwikkeling, productie en verkoop van Doesburger Eng Speciaalbieren.

Het concept werd door leden ontwikkeld in nauwe samenwerking met een tweetal regionale brouwerijen en krachtig ondersteund door de creativiteit van studenten van de Van Hall University for Applied Science. De samenwerking was plezierig en we hadden succes.

Inmiddels wordt hard gewerkt aan uitbreiding van het assortiment met ambachtelijk gemaakt speciaalbrood, dit als eerste stap in de ontwikkeling van de droge tak.

Zowel in de natte tak (het bier) als in de droge tak worden de ingrediënten gebruikt uit de Doesburger Eng (ondermeer gerst, rogge, spelt en haver).

Soms doen we daar streekproducten uit aangrenzende gebieden bij om onze klanten een zo compleet mogelijk assortiment te kunnen bieden.

Maar niet nadat we van de kwaliteit  overtuigd zijn. Doesburger Eng kwaliteit
 groen, zuiver en gezond.
binnenkort bezegeld met dit kenmerk. brieflogo

Groei stelt nieuwe eisen aan slagkracht van de organisatie
met veel aandacht voor procesbeheersing en certificering

   Toekomstgericht
met waardering voor waar we vandaan komen